Świadectwo kl. Marcina

Jestem klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, obecnie na II roku, a mam 30 lat. Powołanie miałem od 7-8 lat, lecz swoje wstąpienie do seminarium odwlekałem, bo chciałem mieć pewność, że to moja droga. Od najmłodszych lat byłem nauczony pacierza, kultury itd. W domu rodzinnym miałem ołtarzyk z figurką Maryi, oraz obrazem Jezusa z otwartym sercem. Moja ulubiona modlitwą był różaniec oraz litania loretańska.

Nasz Zbawiciel mówił tak do siostry Faustyny Kowalskiej ”Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje”.

Seminarium to czas rozeznawania na modlitwie, czy to jest moja droga.

Modlitwa w życiu kapłana, a szczególnie w życiu kleryka jest bardzo ważna. Dobrze jest kiedy kleryk sam się modli oraz gdy jest omadlany przez innych.

Kapłan jak i kleryk musi sam wierzyć, żyć sakramentami Eucharystii i Pokuty.  Jesteśmy tylko ludźmi i to słabymi.

Modlitwa w moim życiu jak i moich braci kleryków, którzy są nią objęci, szczególnie ta zanoszona przez osoby, które nas nie znają, jest bardzo ważna. Nie może być tak, że my jako klerycy nie modlimy się, bo ktoś inny modli się za nas. Przez 6 lat za to dobro uzyskane od ludzi, w formie modlitwy i ofiar, jako kapłani musimy odwdzięczyć się dobrą posługą i świętym życiem. Jesteśmy z ludu wzięci i do ludu posłani i wiemy, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, a uzdalnia powołanych.

Chciałbym w imieniu swoim jak i moich braci podziękować koordynatorom, że takie wspaniałe Dzieło powstało i ciągle się rozwija. Tym którzy się modlą, za modlitwę dziękuję oraz obiecuję, że będziemy pamiętać o was w naszych modlitwach. My jako klerycy i kapłani szczególnie potrzebujemy modlitwy, nawet możemy się w życiu pogubić, bo jesteśmy tylko ludźmi. Zawsze możemy być pewni, że Jezus nie zostawi nas, ani jego matka Maryja, bo jej jesteśmy zawierzeni.

Szczęść Boże

kl. Marcin

Strona promująca Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków koordynowane przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej.

%d blogerów lubi to: