Duchowi rodzice powołanych

Podczas sakramentu chrztu świętego, bierzmowania, małżeństwa młodym ludziom towarzyszą rodzice chrzestni i wybrani świadkowie. Tym bardziej, gdy w sercu młodego lub starszego odzywa się głos powołania. Nie tylko do kapłaństwa, życia konsekrowanego, misyjnego ale także do ewangelizacji, jako osoba świecka. Ci, którzy wstępują na drogę powołania częstokroć zostają sami ze swoimi problemami, wątpliwościami, wzlotami i upadkami.

Dzieło Duchowej Adopcji Powołanych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom na modlitwę i modlitwą wspiera. Otaczamy tym duchowym wsparciem alumnów seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce i na świecie, w czasie ich formacji seminaryjnej. Ponadto modlitwą otaczamy kapłanów, braci zakonnych i ewangelizatorów świeckich, stałą modlitwą do końca ich posługi lub życia.

Proponujemy, aby ten, kto wstępuje na drogę powołania lub już nią kroczy, obrał sobie duchowego ojca lub duchową matkę. Niech to będzie osoba godna zaufania, uformowana duchowo i intelektualnie, która będzie wspierać powołanego modlitwą, radą, przykładem życia chrześcijańskiego.

Taką osobę trzeba zapytać, czy zechce podjąć się duchowego ojcostwa, czy macierzyństwa wobec powołanego. A potem wysłać zgłoszenie przez formularz do naszego Dzieła, aby włączyć w błogosławieństwo biskupa tarnowskiego.

Link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoBenGDj0KrytjnD_aA_M2j6h5LV5c3HWLeeWK7rBKBFFMyA/viewform?usp=pp_url

Proponujemy modlitwę za powołanych i o powołania, aby przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki umacniać duchowych synów i duchowe córki na tej drodze miłości.

W ciszy

Nadszedł czas na zrobienie miejsca Panu i na oczekiwanie na Jego wezwanie. Czy nas Jezus powoła na następny rok działalności, tego nie wiemy. Będziemy oczekiwać i słuchać Jego głosu. Pozostajemy w ciszy i ufności.

Ku wolności.

Ga 5, 1. 13-18

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.

Zesłanie Ducha Świętego

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię  i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości.


Jak wielkie musi być cierpienie Jezusa, gdy widzi, że Jego miłość jest odrzucana. Dlatego Jezus w pierwszym wielkim objawieniu św. Małgorzaty Marii Alacoque powiedział: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Prawdziwe szczęście i pokój znajduje swoje źródło w Bożej miłości. Chrystus pragnie obdarzać wszystkie swoje dzieci tą miłością, aby udzielać im tym samym pełni radości. Takie jest właśnie Serce Jezusa gorejące ogniskiem miłości.

dk. Karol SCJ

Serce Jezusa, włócznią przebite.


Jezus kocha nas miłością, która nie zna kresu. Nawet wtedy, gdy Jego Serce przestało już bić, zadano Mu ranę włócznią. Jezus chce nam przez to pokazać, że kocha nas ponad wszelką miarę, bardziej, niż można to okazać przez jakiekolwiek cierpienie, które jest skończone. Rana zadana ciału ma to do siebie, że z czasem zaczyna się goić i zabliźniać. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy ciało żyje. Rana zadana Jezusowi po śmierci nie może się już zatem zagoić. Św. Augustyn wskazuje, że Serce Jezusa pozostaje przez to już na zawsze otwarte. Każdy z nas ma dostęp do Serca Zbawiciela. Bóg nikogo nie odrzuca; Pragnie jedynie naszego „tak” na przyjęcie Jego miłości.

dk. Paweł SCJ

Modlitwa o wysłanie powołanychPanie Jezu, Ty powiedziałeś, aby prosić Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo Swoje. Zachęceni tym wezwaniem prosimy o wysłanie nie tylko robotników, ale też nauczycieli i mistrzów, zarówno duchownych jak i świeckich, którzy uformują kolejne pokolenia uczniów gotowych do podjęcia dzieła ewangelizacji w świecie. Wyślij nas na Twoje żniwa. O to prosimy, o to błagamy w jedności Ducha Świętego. Amen.

Duchowa Adopcja Powołanych

Rozpoczynamy już oficjalnie nową kartę naszego działania jaką jest Duchowa Adopcja Powołanych. Nasze modlitwy i wsparcie kierujemy ku tym wszystkim, którzy są wezwani do ewangelizacji, zarówno duchownym jak i świeckim.
Można zgłosić się do Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie w diecezji tarnowskiej  przez przygotowany formularz, a my będziemy Was wspierać. Będziemy prosić Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo Swoje.
https://ddakler.wordpress.com/wspieramy-powolanych/
#modlitwa #adopcja_duchowa #wspieram_powołanych #ddakler

VI Dzień Jedności w modlitwie za kleryków

Niedziela Chrztu Pańskiego to święto patronalne moderatorów Ruchu Światło-Życie oraz Dzień jedności w modlitwie za kleryków. Zachęcamy tego dnia do szczególnego zawierzenia kleryków Matce Bożej, aby odnowili w sobie ducha pierwszej gorliwości, umacniali się w powołaniu i na nowo usłyszeli Boże wołanie: „Tyś jest syn mój umiłowany, w tobie mam upodobanie”. Prosimy o umocnienie potrzebnymi łaskami, aby wzrastali w wierności, pozwalali się Bogu kształtować, otwierali na natchnienia Ducha Świętego.


W Dniu Jedności kierujemy  nasze myśli ku alumnom seminariów. Łączymy się z Wami duchowo, zawierzamy Niepokalanej Matce Kościoła, wychowawczyni powołań kapłańskich, otaczamy modlitwą oraz przekazujemy szczere życzenia, aby Maryja, Matka Kościoła, uformowała w Was postawę bezgranicznego oddania się Ojcu na wzór Jezusa Chrystusa, Wiecznego Kapłana.
Niech Wasze przygotowanie do głoszenia Ewangelii odbywa się w mocy i radości płynącej z Ducha Świętego.

Zapraszamy do budowania naszej jedności podczas wspólnych internetowych nieszporów przez Skypa o 21.00

link do grupy: https://join.skype.com/auwFeNP5NxE3

Z radością spotkamy się w wirtualny sposób z tymi wszystkimi, którzy przez szereg lat modlili się w intencji kleryków, z tymi, którzy korzystali z modlitwy, a już posługują, jako kapłani oraz z alumnami, którzy mają możliwości łączenia się przez Skypa.

Boże Narodzenie

Wszystkim prowadzącym modlitwę w intencji kleryków dziękujemy za modlitewne wsparcie i przekazujemy z serca płynące życzenia.

Nasze dobre słowo kierujemy do alumnów włączonych do duchowej adopcji kleryków. Niech Boża Miłość Was przemienia.

Strona promująca wspieranie modlitwą powołanych do głoszenia Ewangelii, koordynowane przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej.